THETA HEALING SEMINAR – INTUITIVNA ANATOMIJA


intuitivna anatomija

 

Ovo je najdublji i najintenzivniji rad na sebi koji ste ikad preduzeli.

Seminar će duboko podstaći vaš duhovni razvoj, intuitivne sposobnosti, sigurnost samopouzdanje, brzinu i delotvornost u isceljivanju.

Dobićete dublji uvid u razumevanju theta tehnike.

Seminar omogućuje potpuno upoznavanje tela i njegove sopstvene inteligencije, vodeći vas kroz sve organe i učeći vas kako da iscelite te organe i bolesti koje su sa njima povezane.

Naučićete da svaki organ pothranjuje u sebi osećaje, traume i verovanja i kako ti osećaji uzrokuju bolest i na koji način da ih se trenutno oslobodite.Istovremeno ćete očistiti sebe od dubokih blokada, emocija i povreda i iskusiti isceljenja.

Seminar traje 15 radnih dana i veliki deo vremena provešete u davanju i primanju isceljenja, kako bi ste potpuno ovladali tehnikom i slobodili se svega sto vas koči i sputava.

Na seminaru ćete otkriti uzročno posledičnu vezu izmedju emocija i tela, kako da čujete i komunicirate sa svojim organima.

Otkrićete mehanizme autoimunih, psihosomatskih bolesti, trauma i kako negativni osećaji dovode do bolesti.

Osvestićete svoje najdublje traume i iskusiti sopstvena isceljenja.

Kako da koristite lekovito bilje, vitamine, minerale uporedo sa theta tehnikom.

Uspostavićete emocionalnu, mentalnu i fizičku ravnotežu.

Dobićete energiju i motivaciju za život u radosti i miru.

Uverićete se da Stvoritelj uvek odgovara na vaše molitve i da mu je jednako da isceli kijavicu ili rak.

Bićete srećni i zadovoljni zbog pronalženja i razrešavanja sopstvenih problema i ograničenja.

Oslobodićete se emocionalnih strahova, trauma i bolesti i postići optimalno zdravlje

Stećićete dublji uvid u svoju svrhu u životu.

Vaša intuicija ce se usavršiti, vizualizacija izoštriti.

Osetićete duboku zahvalnost i poštovanje prema sebi i drugima.

Preduslov: Osnovni DNK i Napredni DNK

Svi polaznici dobijaju priručnik na srpskom jeziku i atlas ljudskog tela.

Po završetku seminara polaznici dobijaju sertifikat THINK® Instituta kojim postaju sertifikovani Theta Healing® praktičari ili terapeuti

Seminar traja 3 nedelje od 10 do 18 sati.

Ako želite da se prijavite za seminar pošaljite svoje ime prezime email i broj telefona na email thetabeograd@gmail.com

 

Comments are closed.