Odnosi prema svetu

 

odnosi sa sveto,

Ovaj seminar je moćno oružje za uklanjanje unutrašnjih i spoljašnjih konflikata sa drugima.

Na seminaru će te uklonti duboke blokade koje nosite iz svog nasleđa, detinjstva i sećanja vaše duše.
Rad na verovanjima i predrasudama koje nosite na genetskom, istorijskom nivou i iz prošlih života oslobodiće vas mržnje i zameranja starih i po nekoliko vekova.
Razumećete zašto se odnosite i osećate drugačije u odnosu na pojedine kulture, etničke grupe i religije i nacije.
Mi duboko verujemo da ovaj seminar donosi novo razumevanje istorije ljudske rase.

Na seminaru ćete pronaći i otkloniti blokade u pronalaženju Vas samih.

Otklanjanje predrasuda će vam pomoći da ostvarite veće izobilje, brža isceljenja i razvijete veće intuitivne sposobnosti.

Seminar traje 5 dana.
Uslov: Osnovni DNK, Napredni DNK i Intuitivna anatomija. Ili Osnovni DNK, Naprdni DNK i Kopaj dublje.

Ukoliko želite da se prijavite za seminar pošaljite Vaše ime, prezime, telefon i adresu na e-mail: thetabeograd@gmail.com

 

Comments are closed.