Planetarna duhovno/mentalna (r)evolucija

Zemlja može da evoluira samo ako mi kao ljudska bića evoluiramo duhovno. Očigledno je da ljudska rasa treba da napravi odluku kako bi preživela. Naša svrha na zemlji je da evoluiramo duhovno i mentalno.

Evolucija odnosno duhovni razvoj mora da uključuje etiku i moral. Čovek u sebi sadrži Božiju iskru, napravljenu od ljubavi i svetla i njegova prirodna osobina je dobrota. Slobodna volja je apsolutno univerzalno pravo svega postojećeg u čitavom stvaranju. Sve stvoreno, čovek, planeta, životinje, priroda, čitav univerzum je međuzavisno i povezano.

Čovek se ponaša kao ozbiljna pretnja našoj planeti i svemu na njoj, tako da moramo da donesemo drugačije odluke upravo sada!

Uništavanje kišnih šuma i stoletnih šuma, smrt naših okeana, pretnja i suludi plan još luđih milionera da će nam zakloniti Sunce , više nije sigurna opcija da se ignoriše i da se ponašamo nesvesno i neodgovorno.

Naše misli osećanja verovanja i ponašanje prema sebi i drugima su uzrok svakog destruktivnog događanja i okolnosti u kojima se sada nalazi i naša planeta i ljudska rasa i sve na planeti. Misli su neizmerna energija i utiču na sve oko sebe. Misao je početak stvaranja kreacije i misli konstantno stvaraju menjaju ili uništavaju sve!

Fraza misli globalno deluj lokalno znači da treba da počnemo da otkrivamo i menjamo sebe. Jednom kada promenimo svoje misli i podsvesna verovanja i postanemo dobri ljudi naša evolucija će se nastaviti. Isus Hrist je došao i pokazao nam primer kakvi treba da postanemo.

Imali smo 20 vekova da igramo sopstvene drame i obrasce ponašanja i naši kolektivni misaoni obrasci su se manifestovali. Ljudi su iskusili sve moguće zavisnosti i opsesije koje su ih učinile nemoćnim i sa malo samopouzdanja. Od alkohola, droge preko sexa , kocke, novca i vlasti do zavisnosti od elektronskih sprava i uređaja. Ljudi su postali robovi u svesti što se preslikalo na kolektivnu stvarnost. To je Zakon Misli.

Jedini način da ljudi postanu samosvesna suverena bića ispunjena samopoštovanjem je da tragaju za najvišom istinom. Svi treba da promene svoje misli i verovanja, da postanu dobri ljudi kako bi se evolucija nastavila, kako bi ljudska rasa nastavila egzistenciju.

 

Sa Ljubavlju

Tamara Drinčić