Napredni DNK

Napredni DNK

Free

About this course

Cilj Naprednog DNK seminara je da snažno podstakne vaš duhovni razvoj i ukloni prepreke u razvoju intuitivnih sposobnosti.

Šta se uči na Naprednom DNK seminaru?

Detaljnije o sedam ravni postojanja i njihovim pravilima i obavezama i kako da koristite njihove energije zajedno sa Stvoriteljem

Kako da ubrzate ili usporite vreme, kako da iscelite slomljeno srce i dušu, kako da se oslobodite trauma, zameranja i predrasuda

Kako da pošaljete ljubav u fetus i iscelite fetalna sećanja, kako da kontaktirate vaše pretke, kako da uklonite strahove i druge negativne emocije.

Kako da očîstite svoj dom od negativnih energija i informacija i kako da isceljujete biljke i životinje.

Download informacija

Dobiće te instalacije (download) preko 900 programa direktno sa sedme ravni postojanja koji će snažno ubrzati vaš duhovni razvoj i stvoriti nove moždane veze (sinapse) u vama i omogućiti emocionalne , mentalne, telesne i duhovne promene.

Seminar donosi dugotrajan osećaj mira, radosti i zadovoljstva

Trajanje seminara:

Puna 3 dana od 10 do 18 sati.

Uslov za pohadjanje seminara:

Osnovni DNK.

Polaznici dobijaju priručnik i Vianinu knjigu Napredno Theta Isceljivanje.

Po završetku seminara polaznici dobijaju sertifikat THINK® Instituta kojim postaju sertifikovani Theta Healing® praktičari ili terapeuti.