Osnovni DNK

Osnovni DNK

Free
seminar osnovni dnk theta beograd

About this course

Osnovni DNK seminar uvodi u osnove očitavanja budućnosti, kreiranja i manifestovanja sopstvene stvarnosti, pronalaženju srodnih duša i još mnogo toga.

Kako mi Osnovni DNK može pomoći?

Čišćenje aure

Čišćenjem aure od energija niskih vibracija kao što su lutajući i pali duhovi, uroci, kletve, psihičke kuke, vi dobijate na snazi, vitalnosti i zdravlju. Oslobađate se napetosti, negativnih misli i osećanja. Isto tako, vraćanjem fragmenata duše koje ste izgubili u odnosima sa drugim ljudima postajete celoviti i integrisani.

Zavisnosti

Theta tehnika pomaže u oslobađanju zavisnosti od alkohola i cigareta regulisanjem hormona u mozgu i pronalaženju programa na kojem se zavisnost temelji. Da li ljudi piju zbog povređenosti ili im piće predstavlja sigurnost i utehu? Regulisanjem serotonina, noradrenalina i dopamina mi unapređujemo naše celokupno mentalno i emocionlno i telesno zdravlje.

Promene Gena

Menjanje programa radi se i na genetskom nivou odnosno u morfogenetskom polju oko DNK. Isto tako, možemo zameniti oštećene gene na fizičkoj DNK i na taj način pomoći u isceljenju mnogih genetskih bolesti.

Aktivacija DNK

Aktiviranje DNK povećava imunitet i podstiče razvoj intuitivnih sposobnosti. Ubrzava vaš duhovni razvoj. Aktiviranjem hromozoma mladosti i vitalnosti doprinosi usporavanju procesa starenja. Smatra se da su ljudi u davnim vremenima živeli mnogo duže nego danas i da je nihovo telo proizvodilo hormon chondriana koja je doprinosila većoj otpornosti organizma i usporenom starenju. Mi verujemo da se hormon chondriana ponovo stvara u telu aktiviranjem DNK.

Štetna zračenja i toksini

Naučite kako da očistite telo od štetnih zračenja kojima ste svakodnevno izloženi od mobilnih telefona, kompjutera, radijacije, podzemnih voda. Oslobodite se teških metala i drugih tosina kroz ovu tehniku.

Trajanje seminara:

Seminar ukupno traje 18 h. Počinje u petak 17:00 - 21:00, subota i nedelja od 11:00-19:00 h. Predviđene su pauze Od 14:30 -15:00 pauza za ručak, i dve kraće pauze od desetak minuta.

Svaki polaznik seminara dobija priručnik i knjigu Theta isceljivanje na srpskom jeziku.

Svi polaznici seminara dobijaju sertifikat THINK® instituta kojim postaju sertifikovani Theta Healing praktičari.