theta-healing-i-aktivacija-dnk

Тheta Healing i Aktivacija DNK

DNK u ljudskom telu je isto što I softver u kompjuteru. Od naše DNK zavisi kako izgledamo, koliko brzo starimo, kako se ponašamo, kako reagujemo, kako pomeramo mali prst na ruci, sve. Ruski naučnici su izmerili elektromagnetno polje oko ljudske DNK, što znači da je ispunjena osećanjima I mislima naših predaka.

Veruje se da naše telo nosi informacije, verovanja, sećanja i talente petstotina generacija iza nas.

U svom telu imamo 46 hromozoma odnosno 23 para, koji kad se odmotaju imaju po dve spirale, jednu DNK I drugu RNK. Tu se nalaze naši geni. Tokom “evolucije” čovečanstvo je isuviše akumuliralo negativna sećanja i osećanja tako da je to izmenilo deo hromozoma njenu DNK. To je smanjilo otpornost ljudskog tela na različite bolesti I ubrzalo starenje. Ostale su samo senke neaktivnih spirala.

Senke spirala predstavljaju nevidljivu memoriju našeg blue print-a, koja čeka da se probudi kako bi smo opet bili onakvi kako smo prvobitno stvoreni.

Aktivacija DNK nam pomaže da preživimo povećanu radijaciju, povećava otpornost na otrovne materije kojih je sve više, I oživljava naše uspavane intuitivne sposobnosti. Kao vrsta mi se sada ubrzano razvijamo I budimo uspavane delove naše duhovne DNK.

Kada dovoljan broj ljudi aktivira svoju DNK, (što će biti za desetak godina) čitava

svest planete će se podići na novu višu vibraciju. Kada se to desi, ostali ljudi će je automatski aktivirati preko kolektivne svesti koju delimo.

Aktiviranje DNK povećava imunitet i podstiče razvoj intuitivnih sposobnosti.

Ubrzava duhovni razvoj, proširuje svest. Aktiviranje hromozoma mladosti i vitalnosti doprinosi usporavanju procesa starenja. Smatra se da su ljudi u davnim vremenima živeli mnogo duže nego danas i da je nihovo telo proizvodilo hormon chondriana koja je doprinosila većoj otpornosti organizma i usporenom starenju.

Mi verujemo da se hormon chondriana ponovo stvara u telu aktiviranjem DNK. Aktivacijom DNK naše rači I misli imaju mnogo veću verovatnoću da postanu stvarnost.

Takođe se podiže svest o negativnom uticaju drugih ljudi., tako da možda više nećete želeti da ostanete u nefunkcionalnoj vezi. Telo prolazi kroz snažnu detoksikaciju.

Probuđeni učitelji su se vratili na planetu Zemlju. Vratili su se da pomognu i pokažu kako da se vratimo dobroti I povratimo izgubljene vrline. Zato je mnogim ljudima koji dolaze da nuče theta tehniku to veoma lako .Oni su ovde da donesudobrotu čovečanstvu. Theta Healing tehnika pomoću koje se najbrže duhovno razvijamo, tehnika gde menjajući sebe menjamo svet!

Sa Ljubavlju

Tamara Nikolić