Ljudi često zaboravljaju da su zapravo oni gospodari sopstvene stvarnosti. Naša uverenja, misli i osećenja su sile koje oblikuju moć koju posedujemo, koju naš mozak i svest kriju. U theta stanju, otkrivaju se i otklanjajusva sva verovanja i negativne emocije iz našeg detinstva, fetalnog perioda, verovanja i osećanja koje su na ostvili preci. Čisteći naše negativne programe i osećanja mi čistimo svoj um. Theta isceljivanje nam pruža način da očistimo svoj um.

Kod svake korenite promene koja može u neku ruku biti i životna, jedan od najvažnijih faktora je vera i odobrenje.

Menjanje programa u podsvesti nije moguće bez vašeg odobrenja. Potrebno je da osoba to želi i da veruje.

Ako ne verujete u svoje isceljenje, vi svojoj podsvesti i univerzumu šaljete poruku da ne želite isceljenje. Svako ima rođenjem dato pravo da sam bira i donosi izbore.

Usmerenost na čišćenje programa podsvesti je i duboko spiritualan čin jer kako se oslobađamo ograničenja dopuštamo sebi da volimo i da osetimo energiju stvaranja i napokon otvaramo svoju svest ka snažnoj i bezuslovnoj ljubavi koja nas je sve darovala životom.

Menjajući svoja negativna osećanja i programe, pored toga što kreiramo novu lepšu stvarnost za nas same, mi uzrastamo u božanska bića puna ljubavi za svet oko sebe koja rade za dobrobit svega stvorenog.

Kada potpuno očistimo svoj um mi smo izvan delovanja Zakona univerzuma. Tada smo jedno sa Bogom i jedno sa svime što jeste. Tada smo istinska ljudska bića koja je Bog stvorio. I stvaramo zajedno sa Bogom.

Povezivanje sa duhovnim delom našeg bića nam dozvoljava da svaki naš korak, činjenje ili nečinjenje bude odmereno na vagi moralnog i čistog jer nam samo produhovljena egzistencija koja traži odgovore i dopušta ljubav može dati zadovoljstvo i mir jer održavamo direktnu ravnotežu celovitosti.

Pogrešno je uverenje da sve dolazi spolja, da naše traume, nepravde, neprijatnosti i borba koju stalno vodimo sa sobom i sa drugima, da sve to nekako magično visi u vazduhu i povremeno nas uvuče u svoj haotični vrtog iz koga ne možemo da pobegnemo.

Tamara DrinčićTamara Drinčić tvrdi da, kada promenimo svoj način gledanja na svet, svoje negativne misli i osećanja, menjamo i naš život i našu stvarnost skoro momentalno.

Negativno se pretvara u pozitivno, strah u ljubav, oskudica u izobilje.

Ljudska bića imaju jedinstvenu mogućnost da menjaju realnost putem svesti.

Menjajući sebe mi menjamo svet! Koristeći theta moždane talase sve informacije koje odstupaju od Božanske ljubavi i pomisli mi transformišemo u pozitvne. I bivamo radosni i pomažemo drugima da otkriju radost. Zato smo ovde i sada.

 Purple and Pink logo-1