Odnosi sa svetom i predrasude

Odnosi sa svetom i predrasude

Free

About this course

Na seminaru će te uklonti duboke blokade koje nosite iz svog nasleđa, detinjstva i sećanja vaše duše.

Rad na verovanjima i predrasudama koje nosite na genetskom, istorijskom nivou i iz prošlih života oslobodiće vas mržnje i zameranja starih i po nekoliko vekova.

Razumećete zašto se odnosite i osećate drugačije u odnosu na pojedine kulture, etničke grupe i religije i nacije.

Šta se uči na seminaru Odnosi Sa Svetom I Predrasude?

Razumećete zašto se odnosite i osećate drugačije u odnosu na pojedine kulture, etničke grupe i religije i nacije

Mi duboko verujemo da ovaj seminar donosi novo razumevanje istorije ljudske rase

Na seminaru ćete pronaći i otkloniti blokade u pronalaženju Vas samih

Otklanjanje predrasuda će vam pomoći da ostvarite veće izobilje, brža isceljenja i razvijete veće intuitivne sposobnosti

Trajanje seminara:

Pet dana.

Uslov za pohadjanje seminara:

Osnovni DNK, Napredni DNK i Intuitivna anatomija. Ili Osnovni DNK, Naprdni DNK i Kopaj dublje.