Pretvorite sva svoja ograničenja u izobilje mogućnosti

Od pradavnih vremena ljudi tragaju za načinom kako da se povežu sa Bogom. U svim svetim knjigama i predabjima stoji isto, očisti um i otvori svoje srce i pronaći ćeš Boga.

Vekovima, duhovni tragaoci zapravo nisu shvatali da ovo jesu instrukcije, putokazi kako da se povežemo sa Bogom. Jer kada očistimo svoj um,naše srce se otvara za božansku ljubav. Ljudi su kompleksna bića i imaju mnoga verovanja koja ih ograničavaju. Programi su pothranjeni na 4 nivoa: osnovnom, genetskom,

istorijskom ili na nivou duše. U theta stanju uma mi otkrivamo programe, verovanja i strahove koja su nam ostavili preci, verovanja kolektivne svesti,programe koji dolaze iz našeg detinjstva ili fetalnog perioda. I ako nam se neki od tih programa ne sviđa, ako nas blokira jednostavno ga povlačimo i zamenjujemo sa pozitivnim verovanjem.

Zašto je važno da ljudi nauče da promene svoje misli i očiste svoj sistem verovanja od ograničavajućih programa?

Kada promenimo svoj način gledanja na svet,svoj način razmišljanja i ograničavajuća verovanja, bilo da su sa osnovnog genetskog, istorijskog ili sa nivoa duše, mi menjamo svoja osećanja i naša stvarnost se menja momentalno. Negativno se pretvara u pozitivno, strah u ljubav, bolest u zdravlje, ograničenja u obilje mogućnosti.Kada isceljujemo i menjamo sebe, istovremeno mi isceljujemo i harmonizujemo svoje okruženje. Ljudska bića imaju jedinsvenu sposobnost da menjaju svet putem svesti. Menjajući sebe mi menjamo Svet. Mi možemo da transformišemo negativne informacije koje odstupaju od Božanske promisli i ljubavi i pretvorimo ih u pozitivne i da pronađemo radost i donesemo je i drugima.

Zato smo ovde i sada.

Vera i odobrenje kao uslov svega što želite

Kod svake korenite promene koja može u neku ruku biti i životna, jedan od najvažnijih faktora je vera i odobrenje.

Menjanje programa u podsvesti nije moguće bez vašeg odobrenja. Potrebno je da osoba to želi i da veruje.

Ako ne verujete u svoje isceljenje, vi svojoj podsvesti i univerzumu šaljete poruku da ne želite isceljenje. Svako ima rođenjem dato pravo da sam bira i donosi izbore.

Usmerenost na čišćenje programa podsvesti je i duboko spiritualan čin jer kako se oslobađamo ograničenja dopuštamo sebi da volimo i da osetimo energiju stvaranja i napokon otvaramo svoju svest ka snažnoj i bezuslovnoj ljubavi koja nas je sve darovala životom.

Purple and Pink logo-1