Lay Out – Regresija u prošle živote

Lay Out – Regresija u prošle živote

Free

About this course

Crystal Viewing of the Soul- Posmatranje iskustva vaše Duše

Vaše mogucnosti su bezgranične. Sigurna sam da ce vas vaša Duša nepogrešivo odvesti u prostor i vreme koje ima najveći uticaj na vaš zivot sada i ovde.

Ako ste ikada gledali svoje prošle živote i niste razrešili probleme koje ste videli, onda ste te energije i iskustva preneli u sadašnji zivot. Onda je ova radionica upravo za vas!

Šta se uči na seminaru Lay Out – Regresija U Prošle Živote?

Prirodu odnosa u prošlim životima sa onima koje volimo (Pomaže dubljem razumevanju obrasca ponašanja prema njima i razrešavanje negativnih iskustava)

Naučićete kako da vidite, sakupite i vratite sebi nazad znanja i darove koje ste imali u drugim vremenima i prostorima

Otklonićete stare obrasce strahova i steći razumevanje gde su i kada nastali

Razgovaraće te sa Duhovnim vodičima i Anđelima čuvarima i primiti njihovo vođstvo i inspiraciju

Definisaće te svoj duhovni put i životnu misiju

Naučićete kako da Instalirate vaše jedinstvene darove talente i stara znanja

Iskusićete gledanje budućnosti u ovom životu ili budući život

Kako da surfujete na druge planete ili galakasije

Memorije u ljudskoj DNK

Postoje dve zasebne memorije u ljudskoj DNK. Jedna je genetska memorija nasih predaka a druga je memorija Duše. Mi kao intergalaktička bića, nosimo sećanja na svako iskustvo i emociju koju je Duša ikada iskusila. Kako se svi naši životi događaju simultano, pomoću ove tehnike imamo mogućnost da promenimo energije i razrešimo blokade u našim paralelnim životima.

Trajanje seminara:

Jedan dan.