Ti i planeta Zemlja

Ti i planeta Zemlja

Free

About this course

Puls planete Zemlje je 7.83Hz to su Šumanovi talasi, to je frekvencija zvuka OM to je zvuk svemira.

Elektromagnetno polje koje kruži oko naše zemlje utiče na celu planetu. Frekvencija našeg mozga je podešena na frekvenciju planete.

Šta se dogadja kada kada je sedam ipo milijardi ljudi pod stresom i kada je frekvencija njihovih mozdanih talasa zanatno veca od od Šumanovih talasa?

Onda Šumanova rezonanca raste i uzrokuje globalno zagrevanje, oluje, vulkane i zemljotrese. Onda izumiru biljke, životinje a ljudi doživljavaju nesreće.

Na 7.83 Hz životinje preživljavaju, ljudi se isceljuju, planeta opsatje!

Šta se uči na seminaru Ti i Planeta Zemlja?

Kako da zaštitiš sebe i ostaneš u prirodnoj frekvenciji

Kako da živiš bez brige i stresa i pomogneš drugima oko tebe da ostanu u miru i osećaju se sigurno

Da zaštitiš biljni i životinjski svet

Da preduprediš ili ublažiš nevremena i klimatske promene

Kako da izlečiš našu planetu i napraviš promenu u svetu

Kako da povećaš svoju auru

Koje su i kako da otkloniš svoje blokade i da živiš svoje Božansko tempiranje sada

I još mnogo toga:

  • Meditacja otkucaja srca. Srce kuca na 5.28Hz. To je čista ljubav, to je theta.
  • Šta se dogadja i koliko duboko mogu da meditiram kad svoj mozak podesim na frekvenciju srca , na duboku thetu?
  • Šta sve mogu da postignem u takvom stanju.

Trajanje seminara:

Dva dana.

Uslov za pohadjanje seminara:

Kopaj Dublje.

Želiš da se prijaviš na seminar?