Theta healing kao kvantna fizika u praksi


Svi veruju da će biti srećni kada  postignu svoj cilj ili kada im se ostvari želja.  Sigurno vam se desilo da se trudite , naprežete a onda se pojave prepreke jedna za  drugom. Počinjete da sumnjate i zauzmete negativan stav. Iza toga sledi sumnja i strah da se želja neće ostvariti.

Tada počinjete da sabotirate sebe i radite protiv svoje želje.

Život je klackalica i izbor izmedju ljubavi i straha.

Ljudi imaju dve osnovne emocije, ljubav i strah. Svako je motivisan jednom od njih.

Kvanta fizika nas uči da prvo treba da postanemo pozitivni  i sretni kako bi smo postigli svoj cilj.Odnosno da nas negativne misli i emocije udaljavaju od ispunjenja želja.

Takodje nas uči da sve što možemo da zamislimo možemo i da ostvarimo pod odredjenim pravilima Univerzuma (kvantne fizike).

Kvantna fizika govori da je atom 99,999999 % prazan prostor i 0,00001 % materija. Što znači da smo i mi  samo 0,00001 %materija. Ostalo je informacija, skup naših misli i osećanja. Informacija iz našeg tela je  elektromagnetno polje oko nas.

Jezik kojim govori naš um je elektricitet. Jezik kojim govore naše emocije je magnetizam.

Sve što emitujete iz sebe vraća se kao bumerang u vidu dogadjaja  u vašem životu ili zdravlja. Vrsta događaja i zdravlje direktno zavise od misli emocija koje emitujete.

Misli  koje imate i kako reagujete na dogadjaje zavise od vaših podsvesnih verovanja. Emocije su posledica  vaših misli.

Theta Healingu mi brzo i lako otkrivamo i otpuštamo negativne misli, programe, osećaje i traume i zamenjujemo pozitivnim. I  telo počinje da emituje novu pozitivnu informaciju.

Šta to zapravo znači? Ako želite da imate  novu veliku kuću, ona već postoji za vas u kvantnom polju. Ali ta kuća  ima svoj elektromagnetni potpis , ona vibrira na odredjeni vrlo pozitivan način .Kuća će postati vaša stvarnost tek kada se vibracija vašeg tela podudara sa vibracijom kuće koju želite da imate! To znači da i vi treba da budete jednako pozitivni.

Dakle da bi imali kuću  ili postigli  ili iskusili ono što želite  zapitajte se šta odašiljete,  očistite svoj um, promenite emocije, postanite zahvalni i pozitivni.

Putem Theta tehnike možete reprogramirati svoj um, što za posledicu ima promenjenu pozitivnu informaciju u vašem elektromagnetnom polju, postajete bolje raspoloženi i vaše želje počinju da  se ostvaruju.

Tako menjajte sebe,  sve dok u vašem umu ne ostane ništa osim čiste namere , a u srcu čista radost i zahvalnost kako bi iz stanja preživljavanja prešli u svesno  kreiranje  svog života.

Izvorni tekst možete pronaći na sajtu: http://mojasoljajoge.com