Šumanova rezonanaca, vremenske prilike i ljudi

Šumanovi talasi su elektromagnetni talasi  koji dolaze iz Zemlje i prave elektomagnetno polje oko naše planete. Iznose 7.83 Hz. To je puls Zemlje. Ono utiče na celu planetu, životinje, ljude, prirodu. Kada je Šumanova rezonanca oko 7.83Hz imamo uravnotežene vremenske prilike, smireni smo i zdravi. Talasi mozga smirenog čoveka su Šumanovi talasi. U prirodi je Šumanova rezonaca kako treba i zato nas ona leči.

Šumanovi talasi naglo rastu, a posledica toga su erupcije vulkana, globalno zagrevanje, poplave, oluje i zemjotresi.

Na porast Šumanove rezonance utiču antene, mobilni telefoni ali i ljudi! Kada  imamo negativne misli i kada smo nervozni i ljuti talasi našeg mozga sa 7.83Hz mogu preći i preko 40Hz. Šta mislite šta se događa kada negativne misli 7,5 milijardi ljudi okružuje planetu? Poplave, oluje, globalno zagrevanje! U Meksiku je bio tornado. Evakuisali su ljude kako bih ih spasili. Kako se broj ljudi na zahvaćenom području smanjivao, tako je oluja slabila! Mi smo odgovorni za sve što se događa na našoj planeti. Mnoge biljne i životinjske vrste ubrzano izumiru, jer ne mogu da opstanu bez Šumanove rezonance.  Planeta je prezagađena od negativnih misli čoveka. Dobra vest je, da je pozitivna i ljubazna misao nekoliko hiljada puta jača od negativne!

Hajde da učinimo nešto za sebe, našu decu i njihovu budućnost, nezaštićene živitonje i biljke koji izumiru zbog nas i naših negativnih misli.

U Theta Healingu mi učimo kako da očistimo svoj um i kako da očistimo svoju okolinu od negativnog (misaonoemotivnog) elektromagnetnog zagađenja. I tako pomažući i menjajući sebe isceljujemo i menjamo svet!  Hajde da napravimo razliku na planeti!

Tekst izvorno preuzet sa sajta: Moja Šolja Joge